Wedeka

Wedeka is een sociaal werkbedrijf met 7 vestigingen op 3 locaties waar door ruim 1500 medewerkers uiteenlopende werkzaamheden worden verricht. Van verpakken, elektronica, metaal- of houtwerkzaamheden, weg en waterbouw, detachering tot groenwerkzaamheden.
Samen circa 25 werksoorten waar specialisten aan de slag zijn.

Wij werken voor grote landelijk bekende bedrijven als Beiersdorf, HG en Rituals Nederland, lokale ondernemers en ook voor de gemeenten in de regio. Onder het kopje ‘Wat doen wij’ leest u meer over onze mogelijkheden.

Wedeka exploiteert in het kader van duurzaamheid ook drie kringloopwinkels waarin aan verschillende doelgroepen leer-ervaringsplekken en leer-werktrajecten worden aangeboden.

In 2015 is met de invoering van de Participatiewet een einde gekomen aan de instroom van Wsw-medewerkers. Wel is instroom mogelijk van de doelgroep met minder arbeidscapaciteit (0-30%), waarvan de verwachting is dat zij niet in het reguliere bedrijfsleven aan de slag kunnen. Voor hen wordt passende arbeid in de vorm van Nieuw Beschut werk gerealiseerd.

Overige doelgroepen van de Participatiewet kunnen ook gebruik maken van de infrastructuur van het bedrijf. Denk aan schoolverlaters (PrO VSO) en werkzoekenden. Wedeka biedt arbeidsfit trajecten en vanaf september 2018 ook leerwerktrajecten.

De Training en Diagnose Centra in Stadskanaal, Veendam en Ter Apel plaatsen kandidaten in een leer-werktraject bij Wedeka met als doel om uit te stromen naar een reguliere werkgever.

 

Directie

Drs. Mevrouw Grietje Kalfsbeek is op 1 juni 2017 begonnen als directeur bij Wedeka en heeft van het Bestuur de opdracht gekregen om de koers voor de komende jaren uit te zetten. Het koersdocument is vrijwel afgerond en bij akkoord van het Algemeen Bestuur klaar om geïmplementeerd te worden.

Vooruitlopend daarop wordt de komende maanden gestart met 4 pilots om 12 kandidaten per  pilot gedurende een jaar te scholen in een vakgebied naar keuze. Er worden pilots uitgevoerd op het gebied van hout/bouw, Kringloop & Milieu, zorg & facilitair en metaal. De opleidingen worden afgerond met het behalen van een praktijkverklaring of een deelcertificaat, waar de kwalificaties worden vermeld.

Na afloop van de pilots kunnen de kandidaten uitstromen naar een reguliere baan. Soms is verlenging van het traject noodzakelijk of zal de deelnemer instromen in nieuw Beschut Werk.

Meer informatie vindt u onder de desbetreffende pagina’s op deze website.