Begeleid werken

Via de regeling Begeleid Werken komen medewerkers in dienst van een regulier bedrijf. Het bedrijf ontvangt een compensatie voor de loonkosten. Deze loonkostensubsidie is gebaseerd op de productiviteit en de begeleidingsbehoefte van de werknemer. Daarnaast is het mogelijk om gedurende 3 jaar een korting te ontvangen op de premies voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

De werknemer wordt door een werkcoach van Wedeka begeleid. Dit kan werkinhoudelijke begeleiding zijn, hulp bij het oplossen van praktische problemen of ondersteuning bij het vertrouwd raken met de organisatie. De werknemer, werkgever en de werkcoach bepalen samen de begeleidingsbehoefte. Daarnaast kan ook de werkgever met vragen bij de werkcoach terecht. De begeleide medewerker krijgt hiermee een volwaardige werkplek. Op deze wijze wordt maatschappelijk ondernemerschap direct in praktijk gebracht.

Om het risico van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken valt de medewerker onder de no risk polis van het UWV. De werknemer treedt in dienst voor een periode van minimaal 6 maanden, voor beiden voldoende tijd om aan elkaar te wennen en de samenwerking een kans te geven.

Medewerkers in Begeleid Werken zijn uitermate gemotiveerd en betrokken. Belangrijk is het maken van een goede match tussen de werkgever en medewerker. Wedeka doet haar uiterste best om het bedrijf of de instelling waar de medewerker aan het werk gaat, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wederzijdse wensen en de mogelijkheden. Hierdoor wordt de kans op succes vergroot en is er dubbele winst.

Mochten de kennis of vaardigheden van de medewerker niet helemaal aansluiten bij de wensen van het bedrijf dan is Wedeka graag bereid om samen met de werkgever te kijken naar opleidingsmogelijkheden.