Beschut werk

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om nog een wsw dienstverband te krijgen bij Wedeka. Wat is er nu mogelijk voor mensen met een beperking?

Je hebt twee mogelijkheden:

  • Een afspraakbaan, men wordt opgenomen in het doelgroepregister en de gemeente zoekt een baan bij een werkgever. Deze werkgever krijgt loonkostensubsidie.
  • Beschut Werk.

 

Wie komen in aanmerking voor Beschut Werk?

  • Personen met een beperking die veel begeleiding en/of veel aanpassingen nodig hebben om te kunnen werken.
  • Personen met een geldige wsw indicatie zonder indicatie begeleid werken, die geen wsw dienstverband hebben.

 

Hoe krijgt iemand een indicatie Beschut Werk?

Dit kan op twee manieren. Men kan de aanvraag via de gemeente indienen of men dient de aanvraag zelf in bij het UWV. Het is belangrijk dat er genoeg informatie wordt meegestuurd zodat het UWV duidelijk wordt waarom men is aangewezen op Beschut Werk. Als er niet genoeg informatie wordt meegestuurd is de kans groot dat de aanvraag wordt afgewezen. Het kan verstandig zijn om hulp te zoeken bij het invullen van de aanvraag.

Het UWV behandelt de aanvraag en geeft een advies of men wel of niet is aangewezen op Beschut Werk. Dit advies gaat naar de aanvrager en naar de gemeente. Daarna neemt de gemeente een besluit of men wel of niet in aanmerking komt voor Beschut Werk. De gemeente stuurt de aanvrager hier een brief over.

De volgende stap is dat er wordt gekeken of er ruimte is om te plaatsen. Op dit moment is er nog ruimte genoeg, maar dat kan ook veranderen. Als er geen ruimte is om te plaatsen komt men op de wachtlijst. Als er wel ruimte is om te plaatsen wordt men opgeroepen voor een proefplaatsing.

De proefplaatsing loopt via Wedeka (behalve in de gemeente Menterwolde, dit gaat via de nieuwe gemeente Midden Groningen). Tijdens de proefplaatsing wordt onderzocht welk werk bij iemand past, ook wordt de loonwaarde gemeten door het UWV. Dit is nodig voor de loonkostensubsidie die betaald wordt voor beschut werk. Na de proefplaatsing volgt een tijdelijk dienstverband, die op den duur over kan gaan in een vast dienstverband.

Op 1 november 2017 is voor het eerst iemand in dienst gekomen in Beschut Werk bij Wedeka. We verwachten dat dit in 2018 verder gaat groeien. Op deze manier kunnen we nieuwe collega’s een leuke werkplek bieden in onze organisatie.