Detachering

Een groeiende groep medewerkers werkt buiten ons bedrijf. Dit kan op verschillende manieren:

Begeleid Werken
u heeft een medewerker met beperkingen in dienst. U krijgt hiervoor een gedeeltelijke financiële compensatie van Wedeka. Wij zorgen voor de begeleiding van deze medewerker.

Detachering
de medewerker is werkzaam in uw bedrijf of instelling maar heeft een dienstverband bij Wedeka. U betaalt Wedeka hiervoor een (uur)tarief.

Groepsdetachering
een groep medewerkers werkt in uw organisatie, onder leiding van een leidinggevende. Allen zijn bij Wedeka in dienst.

Wedeka detacheert medewerkers voor langere tijd bij bedrijven en instellingen. U kunt daarbij denken aan taxichauffeurs, baliemedewerkers, conciërges, schoonmakers en administratieve krachten. Deze medewerkers blijven bij Wedeka in dienst. Zo profiteert u van gemotiveerde medewerkers gecombineerd met continuïteit en flexibiliteit. Gedetacheerde medewerkers worden door Wedeka begeleid. 

Groepsdetachering: het is ook mogelijk dat een hele werkploeg, inclusief werkleider, in uw bedrijf wordt gestationeerd.

Medewerkers Groen : ruim 200 medewerkers zijn gedetacheerd in de gemeente Midden-Groningen, Veendam en Stadskanaal en voeren daar uiteenlopende groenwerkzaamheden uit.

Bij beide vormen van detachering worden duidelijke afspraken gemaakt over de duur, het uurtarief, de te verrichten taken en de gewenste kwaliteiten en vaardigheden van de medewerker(s). Ook worden er afspraken gemaakt over het contact tussen u en onze detacheringsconsulent, die de contactpersoon is vanuit Wedeka Bedrijven.

Als de detachering voor langere of onbepaalde tijd is, is een vast dienstverband of overgangsregeling mogelijk, terwijl er begeleiding vanuit Wedeka blijft plaatsvinden.

Ook kan Begeleid Werken een mogelijkheid zijn om ons personeel meer aan u te binden.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Wedeka Detachering: zo goed als eigen.