Directie

Wedeka is een gemeenschappelijke regeling van 5 gemeenten in de regio Oost-Groningen en Drenthe. Het Algemeen bestuur van Wedeka wordt gevormd door een vertegenwoordiging, naar rato van het aantal medewerkers van Wedeka, van de colleges van de 5 deelnemende gemeenten: Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Borger-Odoorn en Midden-Groningen. Het dagelijks bestuur van Wedeka bestaat uit de 5 wethouders (portefeuillehouders) van deze gemeenten. Het voorzitterschap van het bestuur ligt bij de gemeente Stadskanaal in de persoon van de heer H.J. Hamster. Stadskanaal is de grootste deelnemende gemeente in de GR.

De directie van Wedeka bestaat uit een Algemeen directeur, mw. G. Kalfsbeek en de divisiemanagers van de 3 divisies. De divisiemanager van de divisie Industrie, de heer Katerberg, de divisiemanager van de divisie Dienstverlening (vacature) en de divisiemanagers (gedeelde functie) van de divisie Bedrijfsvoering, de heer A. Gelling en mw. A. van Niejenhuis.