Directie

Drs. Mevrouw Grietje Kalfsbeek is op 1 juni 2017 begonnen als directeur bij Wedeka en heeft van het Bestuur de
opdracht gekregen om de koers voor de komende jaren uit te zetten.
Het koersdocument is vrijwel afgerond en bij akkoord van het Algemeen Bestuur klaar om geïmplementeerd te worden.

Vooruitlopend daarop wordt de komende maanden gestart met 4 pilots om 12 kandidaten per  pilot gedurende een jaar te scholen in een vakgebied naar keuze. Er worden pilots uitgevoerd op het gebied van hout/bouw, Kringloop & Milieu, zorg & facilitair en metaal.
De opleidingen worden afgerond met het behalen van een praktijkverklaring of een deelcertificaat, waar de kwalificaties worden vermeld.

Na afloop van de pilots kunnen de kandidaten uitstromen naar een reguliere baan. Soms is verlenging van het traject noodzakelijk of zal de deelnemer instromen in nieuw Beschut Werk.
Meer informatie vindt u onder de desbetreffende pagina’s op deze website.