Directie

 

Wedeka is een gemeenschappelijke regeling van 5 gemeenten in de regio Oost-Groningen en Drenthe. Het Algemeen bestuur van Wedeka wordt gevormd door een vertegenwoordiging, naar rato van het aantal medewerkers van Wedeka, van de colleges van de 5 deelnemende gemeenten: Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Borger-Odoorn en Midden-Groningen. Het dagelijks bestuur van Wedeka bestaat uit de 5 wethouders (portefeuillehouders) van deze gemeenten. Het voorzitterschap van het bestuur ligt bij de gemeente Stadskanaal.
Stadskanaal is de grootste deelnemende gemeente in de GR.
Vanaf 1 februari j.l. is Jan Edzes op verzoek van het bestuur aangesteld als algemeen directeur. Hij heeft vanaf 2001 tot/met 2016 gewerkt bij Wedeka, eerst als divisiemanager en later als adjunct-directeur. Vanaf 2017 is hij algemeen directeur bij de Emco-groep, het Sociaal Ontwikkelbedrijf in Zuid Oost Drenthe. Hij combineert nu beide functies en is blij weer een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het prachtige bedrijf Wedeka: een bedrijf om trots op te zijn!