MVO

Samenwerken met Wedeka betekent invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door werk bij Wedeka uit te besteden of medewerkers van Wedeka een detacheringsplek te geven geeft u medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans zich verder te ontwikkelen in onze maatschappij.

SROI

Wedeka is een groot bedrijf en kan daardoor als inkooppartner erg interessant zijn. Werk uit besteden aan Wedeka of medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een detacheringsplaats te bieden, geeft ook
kansen om met Wedeka als klant samen te werken. Zo snijdt het mes aan beide kanten.