Organogram

Wedeka kent de volgende bedrijfsstructuur: