Re-integratie

Voor het re-integreren van mensen biedt Wedeka voor gemeenten, het UWV en bedrijven meerdere trajecten om aan het werk te gaan of aan het werk te blijven.

 

Carrousel:
De carrousel is een praktijkassessment met als resultaat het inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van de deelnemer om naar regulier werk toe te leiden. Dit gebeurt door middel van het observeren en evalueren van basis werknemers- en vakvaardigheden. Deelnemers maken een keus uit verschillende beroepsrichtingen die worden aangeboden binnen de brede infrastructuur van Wedeka.

 

Werkfit-, ontwikkeltrajecten:
De werkfit-, ontwikkeltrajecten zetten we in voor het versterken van de werknemersvaardigheden, het verhogen van psychische en fysieke weerbaarheid en voor het in beeld brengen van de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers in relatie tot de arbeidsmarkt.

 

Leerwerktrajecten:
De leerwerktrajecten van Wedeka zijn gericht op uitstroom van doelgroepen in de Participatiewet naar kansrijke beroepen. De leerwerktrajecten zijn bedoeld voor deelnemers die dichter bij de arbeidsmarkt staan en niet de juiste opleiding hebben gevolgd of (niet meer) voldoende vakvaardigheden beheersen voor een reguliere betaalde baan.

 

Modulaire re-integratie:
Deze trajecten hebben als resultaat dat de deelnemers in staat zijn om actief deel te nemen aan activiteiten buitenshuis en dat de deelnemers aantoonbaar deelnemen aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband.

 

Wet Poortwachter (spoor 2) :
medewerkers die arbeidsongeschikt zijn kosten uw organisatie veel geld. Wij zoeken met u naar mogelijkheden om uw medewerker weer aan de slag te krijgen of aan de slag te houden. Hierbij kan ons TDC een onderdeel zijn, maar ook het werken in een andere omgeving.

 

Traject op maat :
in het geval er extra begeleiding richting werk nodig is, bijvoorbeeld bij een conflict, disfunctioneren of letselschade. Ook kan worden gedacht aan het invullen van een taakstraf of terugkeer naar werk in verband met detentie.

 

Wajong :
Ook voor mensen met een uitkering via het UWV biedt Wedeka mogelijkheden voor het vinden van een passende werkplek.
Vaak beginnen we op het TDC. Daar wordt samen met een begeleider het e-portfolio opgesteld. Hierin staan ervaringen, kwaliteiten, mogelijkheden en vaardigheden.

Ook wordt aandacht besteed aan de manier van presentatie bij de werkgever en hoe een sollicitatiegesprek gevoerd wordt. Er wordt gesproken over de verwachtingen van een werkgever.

Voor de begeleiding van bovengenoemde trajecten zet Wedeka, trajectbegeleiders, jobcoaches en praktijkbegeleiders in.