TDC

In de TDC’s Veendam, Stadskanaal en Westerwolde werken professionals van Wedeka en de gemeenten samen om uitkeringsgerechtigden bij te scholen en werkervaring te bieden als voorbereiding op regulier werk. Uitgangspunt hierbij is dat vooral de cliënt zelf het werk doet.

Door middel van het samen met de werkcoach opstellen van een profiel leert de cliënt zichzelf beter kennen. Zo krijgt de cliënt een beter inzicht in wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Verder wordt gekeken wat er nodig is om de cliënt te brengen waar hij of zij naar toe wil en kan. Dit gebeurt met behulp van testen en trainingen. Samen met de werkcoach wordt bepaald welk TDC traject het beste past en hoe de weg naar regulier werk er uit ziet. Dit is steeds maatwerk.

Cliënten die zich voor een uitkering aanmelden bij de gemeente worden uitgenodigd voor een groepsvoorlichting bij het TDC. Soms is een cliënt nog niet geschikt om deel te nemen aan een TDC traject en wordt er gekeken of vrijwilligerswerk of dagbesteding de cliënt actief kan houden of maken. Soms kan een cliënt meteen doorbemiddeld worden naar regulier werk.
Hiervoor worden de accountmanagers van de TDC’s ingeschakeld. Veel cliënten starten met een leerwerk-, of werkfittraject bij Wedeka. De cliënt wordt getraind in vakvaardigheden en werknemersvaardigheden met als doel een externe plaatsing bij een werkgever en een betaalde baan.

 

 

Op een werkervaringsplek kan de cliënt (opnieuw) ervaren hoe het is om in het reguliere bedrijfsleven te werken en verder ervaring opdoen. De werkgever kan ondervinden of de cliënt een geschikte werknemer is. Het werkervaringstraject duurt over het algemeen 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Hierna komt de cliënt in dienst bij het bedrijf of een andere werkgever.

Voor meer informatie over de TDC’s die samenwerken met Wedeka kunt u contact opnemen met de administratie van de TDC's :