Wajong 

Ook voor mensen met een uitkering via het UWV biedt Wedeka mogelijkheden voor het vinden van een passende werkplek.

Vaak beginnen we op het TDC. Daar wordt samen met een begeleider het e-portfolio opgesteld. Hierin staan ervaringen, kwaliteiten, mogelijkheden en vaardigheden.

Ook wordt aandacht besteed aan de manier van presentatie bij de werkgever en hoe een sollicitatiegesprek gevoerd wordt. Er wordt gesproken over de verwachtingen van een werkgever.

Het kan ook zijn dat er gestart wordt op een werkplek bij Wedeka. Nadat hier ervaring is opgedaan en er voldoende werknemersvaardigheden zijn, wordt de stap naar een reguliere werkplek gezet.

De werknemers worden op de werkplek begeleid door jobcoaches. Hiervoor vinden regelmatig bezoekjes op de werkplek plaats.

Soms wordt er ook samen op de werkplek gewerkt (coaching on the job). Steeds vinden er voortgangsgesprekken plaats. De jobcoach maakt afspraken met de werknemer en de werkgever. Hierbij staan duidelijkheid en het aanbrengen van structuur voorop.